+ سجاد چهارشنبه 24 شهریور 1395 06:06


	پروپوزال مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقند


پروپوزال آماده کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش آگرواکولوژی، در مورد مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام داخلی و خارجی اصلاح شده چغندرقند

بیان مساله:

چغندرقند یکی از مهمترین گیاهان خانواده اسفناجیان می باشد و از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد و از نظر ارزش غذایی در ردیف گیاهانی از قبیل برنج، ذرت، سیب زمینی و حبوبات قرار دارد. عملکرد در چغندرقند شامل عملکرد بیوماس، عملکرد ریشه، عملکرد قند و اجزای اقتصادی آن، ریشه ذخیره ای و به ویژه قند می باشد. سطح زیر کشت چغندرقند در کل دنیا حدود 6 میلیون هکتار با عملکرد متوسط حدود  44 تن در هکتار می باشد. سهم ایران در بین کشورهای جهان حدود 200 هزار هکتار سطح زیر کشت با عملکرد حدود 30 تن در هکتار است (2).
فارتیال   و همکاران (2003)، بیان نمودند ایجاد پایداری در نظام های زراعی یکی از مهمترین اهدافی است که توسط محققان دنبال می شود و برای نیل به این مهم راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. استفاده از گیاهان زراعی کارآمدو بهره برداری از منابع اکولوژیکی به ویژه آب و تشعشع خورشد، درجه حرارت،  و طول شب و روز یکی از مهمترین راهکارها به نظر می رسد( 15و 17).
اسکات  و همکاران (2000)، اظهار کردند که یکی از جنبه های بسیار مهم در انتخاب ارقام مناسب چغندرقند با عملکرد بالا در یک اقلیم، پایداری و سازگار بودن آن با شرایط محیطی و اکولوژیکی آن اقلیم است. سازگار بودن یک محصول با شرایط محیطی در واقع توانایی آن جهت بقاء در محیط خاص می باشد. یک گیاه بایستی بتواند سرما، گرما، کمبود یا اضافه بودن آب، تغییرات طول روز، شدت نور و دامنه وسیعی از شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک را تحمل نماید (22) .
چغندرقند از جمله گیاهانی است که به منظور تولید شکر و به طور بالقوه جهت تولید انرژی کشت می شود. بررسی روند رشد چغندرقند در شرایط اکولوژیکی مختلف و شناسایی عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت آن در دوره رشد رویشی و تعیین ارتباط این عوامل با محیط و روند تغییرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همچنین شاخص های فیزیولوژیک می تواند نحوه و میزان تأثیر شرایط اکولوژیکی محیط را در مراحل مختلف رشد محصول نشان دهد که منجر به دستیابی اطلاعات جامع و مورد نیاز جهت برنامه ریزی های دقیق جهت افزایش تولید می شود (5).
یکی از مهمترین عوامل اکولوژیکی میزان رطوبت موجود در منطقه و نزولات جوی می باشد. مقدار آب (آبیاری و نزولات آسمانی)، از عوامل مهمی محسوب می شود که نیازآب زراعت چغندرقند را تعیین می کند. پولکرابک  و همکاران (2003)، نشان دادند که وقوع بارندگی بلافاصله پس از کاشت به نحو قابل توجهی موجب افزایش عملکرد چغندرقند می شود (20). اکهوف  و همکاران (1998)، نشان دادند که بافت خاک عامل تعیین کننده در آبیاری مزارع می باشد به نحوی که در تولید چغندرقند در خاک های سنگین با مقدار مواد آلی اندک، انجام آبیاری پس از کاشت موجب سله بندی و ایجاد اشکال در خروج گیاهچه می شود (14). در حالی که دانهام  (2001)، نشان داد که آبیاری پس از کاشت در خاک های سبک موجب موجب اطمینان از استقرار یکنواخت بوته می شود (13).
از عوامل اکولوژیکی دیگری که بر عملکرد و اجزای عملکرد چغندرقند تأثیرگزار است، طول روز و درجه حرارت می باشد. برنیر (2000)، گزارش کرده است سرما بر سلول های مریستم رویشی ساقه و طول روز بر برگ ها تأثیر گذاشته و منجر به تولید هورمون های القاء کننده ساقه و گل می گردد (6). مک دانیل  (1985)، نیز گزارش کرده است که هورمون ها موجب تقسیم سلول های مریستم رویشی می گردند (16). کراست وی و جنکینر (2004)،  نشان دادند که هم برگ های پیر و هم برگ های جوان قادرند به طول روز واکنش نشان داده و باعث رشد رویشی ساقه شده و علائمی تولید می گردد که این علائم به برگ ها انتقال یافته و تحت تأثیر طول روز قرار می گیرد و تبدیل به هورمون های مؤثر در طویل شدن ساقه و یا گل دهی می شود. آن ها نتیجه گرفتند که درجه حرارت های پایین (سرما)، باعث تغییرات بنیادین در سلول ها شده و مرسیتم ها به ناحیه سلول های مریستم رویشی ساقه انتقال می بایند و موجب ظهور ساقه گل دهنده می گردند (11). کاول  و همکاران (2001)، بیان کردند که بحرانی ترین مرحله زندگی هرمحصول زمان جوانه زنی و سبز شدن است، زیرا در این مرحله بذر در معرض شرایط نامساعد محیطی قرار می گیرد و استقرار بوته در مزرعه دچار مشکل می شود (10).
در این بررسی تأثیرات محیطی مختلف بر خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی ارقام مختلف داخلی و خارجی چغندرقند انجام خواهد شد تا بتوان ارقامی را که دارای پتانسیل بالای تولید و از نظر آلودگی به بیماری هایی از جمله ریزومینا و ریزوکتونیا مقاوم و نیز سازگار به شرایط محیطی و اکولوژیکی شهرستان هستند انتخاب و معرفی گردند تا شاهد افزایش تولید چغندرقند در این شهرستان باشیم.

تعداد مشاهده: 627 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:287 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مورد استفاده برای دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت و آگرواکولوژی و نیز در نوشتن پایان نامه دانشگاهی ونیز نوشتن پروپوزال و یا ارائه آن در قالب پروپوزال به دانشگاه


  • محتوای فایل دانلودی:
    پروپوزال در قالب فرمت دانشگاه که به صورت ورد می باشد.